PLADEFUNDAMENTER

Selvbærende terrændæk, og plader og dæk i etageadskillelser.

Ved brug af DURUS® EasyFinish polypropylen fiberarmering kan mængden af ​​stålarmering reduceres og fjernes dér hvor det ikke har en statisk indvirkning. Lastfordelene oversidearmering kan f.eks. fjernes til fordel for fiberarmering. 

Kontakt vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. PPCD er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner.

Medlemskabet af Foreningen for Rådgivende Ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager PPCD sig gennem forsikring rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271.  

Kontakt os for at høre mere.