ØKONOMISK FORDELAGTIGT

PUNKTFUNDAMENTER

For in-situ støbte punktfundamenter vil Durus® EasyFinish øge den færdige betons styrke / bæreevne og kan helt eller delvist erstatte traditionelle stålarmeringsjern.

Med en 3-dimensionel matrix af fibre, har det færdige dæk samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

Fibre brugt i et punktfundament kan bruges til:

  • Bolig- og etagebyggeri
  • Landbrugsbyggeri
  • Industribyggeri
  • Detailbutikker
  • Kyst, havne og maritime anlæg
  • Broer og anlæg
  • Tunneller og miner
  • Præfabrikerede elementer

Kontakt os for at høre mere.