INGEN KORROSION

TERRÆNDÆK

Styrke og bæreevne, revnedannelse og brandbeskyttelse opsummerer vores løsninger til terrændæk.

Durus® EasyFinish øger den færdige betons styrke og bæreevne og kan helt eller delvist erstatte armeringsjern og armeringsnet.

Med en 3-dimensionel matrix af fibre, har det færdige dæk samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

Vores mikrofiber Crackstop® forhindrer et velkendt problem for terrændæk, revnedannelse i overfladen.

Crackstop® kan med fordel anvendes i kombination med Durus® EasyFinish

 Eksplosiv afskalling af beton, når den udsættes for brand, er et alvorligt problem i f.eks. et tunnelmiljø. Ignis® mikrofibre sikrer passiv brandbeskyttelse ved netop at reducere eksplosiv afskalling.

Fibre brugt i et terrændæk kan bruges til:

  • Bolig- og etagebyggeri
  • Landbrugsbyggeri
  • Industribyggeri
  • Detailbutikker
  • Kyst, havne og maritime anlæg
  • Broer og anlæg
  • Tunneller og miner
  • Præfabrikerede elementer

Kontakt os for at høre mere.