FUNDAMENTY PUNKTOWE

Włókna DURUS® EasyFinish mogą całkowicie lub częściowo wyeliminować kosztowne i niemożliwe do opanowania krzywe zbrojenia w fundamentach punktowych.

PP Nordica Dania 5 Obszary zastosowania 5 Fundamenty punktowe

Fundamenty punktowe

W przypadku fundamentów punktowych wylewanych na miejscu, beton zbrojony DURUS® EasyFinish całkowicie lub częściowo zastępuje łuki zbrojeniowe w fundamentach punktowych i znacznie ułatwia proces pracy, ponieważ beton jest zbrojony, gdy dociera na miejsce. Daje to betonowi trójwymiarową matrycę włókien, która zapewnia fundamentowi taką samą wytrzymałość jak tradycyjny beton zbrojony stalą. 

Fundamenty punktowe mogą być wzmocnione za pomocą DURUS® EasyFinish i mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach budowlanych, takich jak budynki mieszkalne i wielopiętrowe, budownictwo rolnicze, budownictwo przemysłowe, sklepy detaliczne i inne. 

Lepsze środowisko pracy

Prefabrykaty betonowe z DURUS® EasyFinish eliminują pracochłonne procesy obsługi i montażu stalowych koszy zbrojeniowych. Pracownicy nie są już narażeni na podnoszenie ciężkich przedmiotów, przyjmowanie niewygodnych pozycji, niebezpieczne podnoszenie i sprzęt do podnoszenia oraz wszystkie wymagające fizycznie procesy pracy i zagrożenia związane ze zbrojeniem stalowym.

Oszczędza się czas poświęcany na cięcie, gięcie i instalację zbrojenia, a bez ciężkiego i żmudnego podnoszenia istnieje dobra podstawa do rekrutacji wykwalifikowanych pracowników budowlanych z obietnicą bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy.

Gwarantowane prawidłowe pozycjonowanie

W przypadku stosowania tradycyjnego zbrojenia stalowego istnieje ryzyko jego niewłaściwego umieszczenia. Może to mieć katastrofalny wpływ na jakość gotowej konstrukcji. DURUS® EasyFinish jest rozprowadzany w matrycy betonowej zgodnie z normą DS/EN 206. DS/EN 206 i w ten sposób stanowi trójwymiarowe rozwiązanie wzmacniające. Zapewnia to efekt zbrojenia w całym przekroju konstrukcji.

Łatwiejsza obsługa

DURUS® EasyFinish nie musi być dostarczany, przechowywany, zabezpieczany ani koordynowany przez zespół zarządzający budową. Jest dostarczany zmieszany z betonem bez żadnych specjalnych wymagań dotyczących obsługi, przy jednoczesnym zmniejszeniu

odpady materiałowe, takie jak ścinki stali.

Oszczędność czasu - Lepsza ekonomia

Wzmocnienie fundamentów za pomocą DURUS® EasyFinish pozwala zaoszczędzić na kosztownych, nieporęcznych koszach zbrojeniowych, które są również bardziejemisyjne niż nasze włókna, a także zaoszczędzić czas na montażu koszy. Wszystko to składa się na korzyść ekonomiczną dla ogólnego budżetu budowy.

Brak potencjalnego wyrównania

Wzmacniając cały budynek za pomocą DURUS® EasyFinish, bez użycia stali zbrojeniowej, można zazwyczaj całkowicie uniknąć potencjalnego wyrównania.

Ochrona odpowiedzialności cywilnej doradcy za pośrednictwem PPCD

Do obliczeń i dokumentacji polecamy naszą partnerską firmę inżynieryjną PPCD. PPCD specjalizuje się w obliczeniach statycznych konstrukcji betonowych zbrojonych włóknem polipropylenowym. Członkostwo w Duńskim Stowarzyszeniu Inżynierów Konsultantów gwarantuje bezstronne doradztwo i zgodność z wytycznymi etycznymi dotyczącymi dobrych praktyk doradczych. Ponadto, w ramach ubezpieczenia, PPCD przejmuje odpowiedzialność doradczą za przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej A i dokumentacji projektowej B zgodnie z instrukcją SBI 271. Instrukcja SBI 271.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.