Få beregnet og konverteret det næste byggeprojekt til en fiberarmeret betonløsning

PP Nordica samarbejder med ingeniørfirmaet PPCD, der tilbyder udarbejdelse af projektets statiske beregninger samt dokumentation. PPCD tilbyder desuden licenser til branchens eneste online software til beregning af fiberarmerede betonkonstruktioner.

PP Nordica Danmark 5 Produkter 5 Beregningsservice

Beregningsservice

Grundet de skærpede krav i Bygningsreglementet 2018 (BR18) har PP Nordica valgt at samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma PPCD som er specialiserede i at udføre beregninger af DURUS® EasyFinish fiberarmeringsløsninger.

For at opnå byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse skal start – og sluterklæringerne underskrives af certificerede rådgivere, hvilket kræver at dokumentationen opfylder kravene i Bygningsreglementet 2018 (BR18). PPCD kan udarbejde den fornødne A Konstruktions-dokumentation og B Projektdokumentation iht. SBI-anvisning 271.

Idet dokumentationen udarbejdes af PPCD vil projekterne være dækket af deres professionelle rådgiveransvarsforsikring.

På baggrund af PPCD’s ansvar for varetagelsen af PP Nordica Danmarks beregnings- og dokumentationsløsninger, vil der tilkomme en betaling for disse ydelser.

Kontakt PPCD for pris på beregningen af dit kommende projekt.

PP Nordica Danmark vil fortsat kunne udføre overslagsberegninger med tilhørende estimerede fiberdoseringer til projekter ud fra de givne projektinformationer.

Disse estimater er dog uden dokumentation, ansvarspådragelse og forsikringsdækning.

Kontakt os uforpligtende, for at få et bud på, hvordan vi kan optimere dit nuværende eller kommende byggeprojekt med en DURUS-fiberarmeringsløsning.