MERE END 60% CO2 REDUKTION I FORHOLD TIL TRADITIONEL ARMERING

MAKROFIBRE

DURUS® EasyFinish er navnet på vores seneste konstruktionsfibre, der er erstatning for armeringsstål i forskellige betonkonstruktioner.  DURUS®EasyFinish anvendes i stigende grad i bl.a. gulvkonstruktioner, stribefundamenter, punktfundamenter, overbeton og mange andre byggeapplikationer.

Ved at armere beton med DURUS®EasyFinish fibre opnås mange fordele:

  • Mindre CO2 og dermed bedre bæredygtighed
  • Nemmere håndtering
  • Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Armering og støbning i én arbejdsproces
  • Bedre økonomi
  • Garanti for armering i hele betonmatrixen
  • Ingen korrosion
  • Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

DURUS® EasyFinish anvendes i dag i stigende grad, i mange forskellige byggeopgaver, så som industri- og lagerbyggerier, landbrugsbygninger, havne- og kystsikring, udendørsarealer og meget mere.

Mindre CO– bedre bæredygtighed

Makrofibre udleder 90% mindre CO2
I end traditionel stålarmering
 og stålfibre pr. m3 udstøbt beton..

PP Nordica Group og Adfil har fået udarbejdet en EPD-rapport (Environmental Product Declaration), der dokumenterer en væsentlig lavere CO2
udledning i forhold til stålarmering. EPD-rapporten kan rekvireres ved henvendelse.

Håndtering

Ved at anvende færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish undgår man håndtering og bearbejdning af armeringsstålet, samt oplagring på byggepladsen. Der er intet materialespild fra fraklip, og samtidig er der ingen ekstraomkostninger til evt. leje af løftemaskiner.

Armering og støbning i én arbejdsproces – Bedre økonomi

De tidkrævende processer med håndtering, indbygning og bearbejdning af stålarmering inden betonen støbes, spares væk.

Ved at anvende færdigarmeret beton indeholdende DURUS®EasyFinish, foregår armering og støbning i én og samme arbejdsproces, da fibrene iblandes betonen på betonfabrikken og leveres og udlægges direkte fra betonbilen.

Derved undgås tidskrævende ressourcer til, at klippe, bukke, opklodse og udlægge armeringsstål, og samtidig optimeres dit arbejdsmiljø.

Garanteret korrekt placering

Når der armeres med traditionel stålarmering kan der være risiko for, at armeringen fejlplaceres, hvilket kan have fatale konsekvenser på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. Ved at armere med makroplastfibre, garanteres, at betonkonstruktionen er korrekt armeret i hele konstruktionens tværsnit.

DURUS® EasyFinish fibrene fordeles i hele betonmatricen og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning, hvorved der sikres en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Ingen korrosion

I modsætning til stål, er DURUS® EasyFinish ikke påvirket af atmosfæriske forhold, mulige alkalikisel-reaktioner i betonen eller tilstedeværelsen af fugt; alt sammen grundlæggende årsager til korrosion/ rustdannelse. Dette betyder, at vi kan tilbyde vore kunder sikkerhed for at projekter, hvor DURUS®EasyFinish anvendes, vil have langsigtet integritet uden risiko for korrosion og rustskjolder i betonoverfladen.

Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Færdigarmeret beton med DURUS®EasyFinish letter arbejdsprocessen og har mange fordele i forhold til traditionel armering. De tunge løft reduceres væsentligt, hvor ved der opnås et bedre arbejdsmiljø. Sikkerheden øges tillige, da der ikke kræves farlig transport af armering med maskiner og kraner.

Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

Beton med DURUS®EasyFinish iblandet minimerer KS-arbejdet, da dokumentationen med mængde og fibertype er angivet på betonfølgesedlen. Desuden kan PP Nordica Poland udarbejde specifikke beregninger på det enkelte projekt der kan anvendes i KS-dokumentationen.