PP Nordica Denmark 5 Referencer 5 Natursti Agger – Vorupør

Natursti Agger – Vorupør

Naturstien er en del af Thy Nationalpark, som er armeret med DurusEasyFinish fibre. Naturstien forbinder byerne Hanstholm og Agger. Som man kan se på billederne, er overfladen blevet kostet, det for at cyklisterne ikke vælter, når der kommer is, sne osv. på stien.

Anvendelsesområder

Terrændæk

Bygningstyper

Kyst, havne, broer og anlæg

Region

Midtjylland