PP Nordica Denmark 5 Referencer 5 Parcelhus – Silkeborg

Parcelhus – Silkeborg

Det første som skal etableres er stribefundamentet, og efterfølgende terrændækket, ved begge områder valgte man, at gå med @DurusEasyfinish, som erstatter den store mængde af armeringsnet man ville placere i fundamenterne. Ved et typisk parcelhus i dag, vil man nedsætte CO2 udledningen i et stribefundament med 60%, og i terrændækket med 75%, ved brugen af fibre i stedet for armeringsjern. Man har igennem årene fokuseret på at optimere byggeriet af et standardtypehus, samtidigt med at man vil bygge grønnere og mere bæredygtigt, og ved brugen af @DurusEasyFinish vil man opnå begge dele.

Anvendelsesområder

Terrændæk

Bygningstyper

Bolig og etagebyggeri

Region

Midtjylland