OVERCONCRETE

Genom att lägga till DURUS® EasyFinish på betongöverdraget slipper man skära och lägga ut konventionell stålarmering.

Överbetong

Spara tid och arbetsprocesser genom att använda fiberarmerad betong med DURUS® EasyFinish för golvplattor.

Lättare hantering

Du behöver inte använda en byggkran för att lyfta armeringsnätet på varje enskilt våningsplan, eftersom betongen är armerad när den anländer till byggplatsen.

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras eller samordnas av byggledaren. Det anländer blandat i betongen utan att någon särskild behandling krävs, samtidigt som materialavfall som stålklipp minskas.

Bättre arbetsmiljö

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar allt arbete som krävs för att hantera och installera konventionella armeringsnät av stål. Anställda slipper tunga lyft, farliga transporter och de fysiskt krävande arbetsprocesserna och andra risker som är förknippade med stålarmeringsarbete. Tid som går åt till att skära, böja, böja och lägga armeringsnät sparas, och utan tunga och tråkiga lyft skapas en bra grund för rekrytering av skickliga byggnadsarbetare, med löfte om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

En hållbar lösning

DURUS® EasyFinish stöder hållbart byggande och bidrar till den gröna omställningen. Jämfört med konventionell stålarmering minskarCO2-utsläppen med 60-90 % vid tillverkning och process av armering. Dessutom används färre miljöskadliga ämnen och mindre energi i produktionen.

En utökad EPD-analys utförd av COWI och verifierad av Ramboll. Visar att DURUS® EasyFinish gynnar anbud och byggnader med krav på hållbarhetscertifiering som LEED och DGNB.

Kontakta oss för att få veta mer.