Ränder FUNDAMENTER

DURUS® EasyFinish-fibrer kan helt eller delvis eliminera den kostsamma och besvärliga stavförstärkningen i bandfundament, vilket garanterar korrekt placering och därmed eliminerar tunga och tråkiga lyft.

Grunder med remsor

För platsgjutna bandfundament på plats kommer betong som är förstärkt med DURUS® EasyFinish helt eller delvis att ersätta armeringsstängerna i fundamenten och underlätta arbetsprocessen avsevärt.

Betongen armeras när den anländer till platsen. Betongstrukturen får en tredimensionell matris av fibrer, vilket ger fundamentet samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

DURUS® EasyFinish kan användas i alla typer av konstruktioner där bandfundament används, t.ex. i bostads- och flervåningshus, jordbruksbyggnader, industribyggnader, detaljhandelsbutiker osv.

Tidssparande - Bättre ekonomi

När bandfundament förstärks med DURUS® EasyFinish sparas tid på bearbetning, formning och placering av stålstängerna. Betongpistolen behöver bara lossas en gång i bandfundamenten, eftersom armeringen blandas in i betongen. Allt detta bidrar till en ekonomisk fördel för den totala byggnadsbudgeten.

Bättre arbetsmiljö

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar de besvärliga arbetsprocesserna för hantering och installation av stålarmering. De anställda utsätts inte längre för tunga lyft, olämpliga arbetsställningar, farliga lyft, lyftredskap och fysiskt krävande arbetsprocesser. Den tid som går åt till att skära, böja, böja och installera stålarmering sparas in.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras, säkras eller samordnas av byggledningen. Den anländer blandad i betongen utan att det krävs någon särskild behandling.

Ingen potentiell utjämning

Genom att förstärka hela byggnaden med DURUS® EasyFinish, utan armeringsstål, kan potentiell utjämning undvikas.

Ansvarstäckning genom PPCD

För att förbereda beräkningar och dokumentation rekommenderar vi vår partner, ingenjörsbyrån PPCD. De är specialister på statiska beräkningar av polypropenfiberförstärkta betongkonstruktioner. Medlemskap i Association of Consulting Engineers garanterar opartisk rådgivning och efterlevnad av etiska riktlinjer för god rådgivningspraxis. Dessutom tar de genom försäkringar på sig ansvaret för utarbetandet av den nödvändiga A Designdokumentationen och B Projektdokumentationen i enlighet med SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Kontakta oss för att få veta mer.