PERIFERA STIFTELSER

DURUS® EasyFinish-fibrer kan helt eller delvis eliminera den kostsamma och besvärliga stavförstärkningen i perimeterfundament, vilket garanterar korrekt placering och därmed eliminerar tunga och tråkiga lyft.

Grunder med remsor

För platsgjutna bandfundament på plats kommer betong som är förstärkt med DURUS® EasyFinish helt eller delvis att ersätta armeringsstängerna i fundamenten och underlätta arbetsprocessen avsevärt.

När betongen förstärks när den anländer till platsen får betongstrukturen en tredimensionell matris av fibrer, vilket ger fundamentet samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

DURUS® EasyFinish kan användas i byggnadsverk där man utför grundläggningar i omkretsen, t.ex. i bostads- och flervåningshus, jordbruksbyggnader, industribyggnader, butiker osv.

Tidssparande - Bättre ekonomi

När grunden förstärks med DURUS® EasyFinish sparas tid på bearbetning, formning och placering av stålstänger. Betongpistolen behöver bara lossas en gång i fundamentsdiket, eftersom armeringen blandas in i betongen. Allt detta bidrar till en ekonomisk vinst för den totala byggnadsbudgeten.

Bättre arbetsmiljö

Prefabricerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar de besvärliga arbetsprocesserna för hantering och installation av armeringsstål. De anställda utsätts inte längre för tunga lyft, olämpliga arbetsställningar, farliga lyft och lyftredskap och alla de fysiskt krävande arbetsprocesser och risker som är förknippade med stålarmeringsarbete.

Tid som går åt till att skära, böja, böja och installera armering sparas och utan tunga och tråkiga lyft skapas en bra grund för att rekrytera kvalificerade byggnadsarbetare med löfte om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras, säkras eller samordnas av byggledningsgruppen. Den blandas in i betongen utan att behöva specialbehandlas, samtidigt som materialspillet minskar, t.ex. genom att stålet skärs av.

Ingen potentiell utjämning

Genom att förstärka hela byggnaden med DURUS® EasyFinish, utan armeringsstål, kan potentiell utjämning helt undvikas.

Rådgivares ansvarsskydd genom PPCD

För att förbereda beräkningar och dokumentation rekommenderar vi vår partner, ingenjörsbyrån PPCD. PPCD är specialister på statiska beräkningar av polypropenfiberförstärkta betongkonstruktioner. Medlemskap i Association of Consulting Engineers garanterar opartisk rådgivning och efterlevnad av etiska riktlinjer för god rådgivningspraxis. Dessutom tar PPCD genom försäkringar ansvar för utarbetandet av nödvändig A Konstruktionsdokumentation och B Projektdokumentation i enlighet med SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Kontakta oss för att få veta mer.