TERRACE COVER

Durus® EasyFinish-fibrer kan användas i alla typer av däck och underlagsplattor.

Jordiska däck

DURUS® EasyFinish ökar den färdiga betongens bärförmåga och kan helt eller delvis ersätta armeringsnätet i bottenvåningar.

Med en tredimensionell matris av fibrer har det färdiga däcket samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

Tillämpningsområden

DURUS® EasyFinish kan användas för ett stort antal olika byggnadsändamål och tillämpningar, t.ex. för marktäckning av bostads- och flervåningshus, jordbruksbyggnation, industribyggnation, detaljhandelsbutiker, kommersiell byggnation, jordbruk, hamnar och kustskydd samt alla typer av utomhusområden.

Genom att använda DURUS® EasyFinish i terrängdäck i stället för förstärkningsnät kan man uppnå ett antal fördelar:

Bättre arbetsmiljö

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar allt arbete som krävs för att hantera och installera konventionella armeringsnät av stål. Anställda slipper tunga lyft, farliga transporter och de fysiskt krävande arbetsprocesserna och andra risker som är förknippade med stålarmeringsarbete. Tid som går åt till att skära, böja, böja och lägga armeringsnät sparas och utan tunga och tråkiga lyft skapas en bra grund för att rekrytera skickliga byggnadsarbetare med löfte om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras, säkras eller samordnas av byggledaren. Det blandas in i betongen utan att det krävs någon särskild behandling, samtidigt som materialspill, t.ex. stålavklipp, minskas.

Ingen rost

DURUS® EasyFinish påverkas inte av fukt eftersom polypropylen inte kan korrodera, vilket gör att man undviker avskalning och sprickbildning på grund av expansion av korroderad stålarmering samt oönskad rostbildning på betongytan.

En hållbar grund

DURUS® EasyFinish stöder hållbart byggande och bidrar till den gröna omställningen. Jämfört med konventionell stålarmering minskarCO2-utsläppen med 60-90 % vid tillverkning och process av armering. Dessutom används färre miljöskadliga ämnen och mindre energi i produktionen.

En utökad EPD-analys utförd av COWI och verifierad av Ramboll ger DURUS® EasyFinish en så omfattande miljömärkning som möjligt, vilket gynnar anbud och byggnader med krav på hållbarhetscertifiering som LEED och DGNB.

Ansvarstäckning genom PPCD

För att förbereda beräkningar och dokumentation rekommenderar vi vår partner, ingenjörsbyrån PPCD. De är specialister på statiska beräkningar av polypropenfiberförstärkta betongkonstruktioner. Medlemskap i Association of Consulting Engineers garanterar opartisk rådgivning och efterlevnad av etiska riktlinjer för god rådgivningspraxis. Dessutom tar de genom försäkringar på sig ansvaret för utarbetandet av den nödvändiga A Designdokumentationen och B Projektdokumentationen i enlighet med SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Inget förstärkningsnät för installation av golvvärmerör

Genom att förstärka markbeläggningen med DURUS® EasyFinish kan golvvärmerören klippas fast direkt på isoleringen, vilket gör att man slipper spolning och upprullning av det tunga och otympliga armeringsnätet.

Ingen potentiell utjämning

Genom att förstärka hela byggnaden med DURUS® EasyFinish, utan armeringsstål, kan potentiell utjämning oftast undvikas helt och hållet.

Kombinerad lösning

DURUS® EasyFinish kan också användas i kombination med armeringsstål, vilket ger ett antal fördelar, t.ex. att minska den totala mängden stål och därmed sparakoldioxid.

Undvik plastkrympningssprickor

Genom att tillsätta vår Crackstop® Ultra-mikrofiber i betongen förhindrar man dessutom ett välkänt problem med krympningssprickor i markbeläggningens yta.

Jutees/praktikanter


PP Nordica har utvecklat två produkter: Jutters/svepare kan hjälpa till att jämna ut eventuella spikfibrer i betongytan för att uppnå en jämn och slät betongyta.

Ytterligare förstärkning

PP Nordica rekommenderar ytterligare förstärkning vid utvändiga hörn, fördjupningar, pelare osv.