TERRACE COVER

Durus® EasyFinish-fibrer kan användas i alla typer av däck och underlagsplattor.

Jordiska däck

DURUS® EasyFinish ökar den färdiga betongens bärförmåga och kan helt eller delvis ersätta armeringsnätet i bottenvåningar.

Med en tredimensionell matris av fibrer har det färdiga däcket samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

Tillämpningsområden

DURUS® EasyFinish kan användas för en mängd olika byggändamål och tillämpningar, t.ex. däck i bostads- och flervåningshus, jordbruksbyggnader, industribyggnader, butiker, kommersiella byggnader, jordbruk, hamnar och kustskydd samt alla typer av utomhusområden.

Genom att använda DURUS® EasyFinish i terrängdäck i stället för förstärkningsnät kan man uppnå ett antal fördelar:

Bättre arbetsmiljö

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar allt arbete som krävs för att hantera och installera konventionella armeringsnät av stål. Anställda slipper tunga lyft, farliga transporter och de fysiskt krävande arbetsprocesserna och andra risker som är förknippade med stålarmeringsarbete. Tid som går åt till att skära, böja, böja och lägga armeringsnät sparas och utan tunga och tråkiga lyft skapas en bra grund för att rekrytera skickliga byggnadsarbetare med löfte om en säker och hälsosam arbetsmiljö.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras, säkras eller samordnas av byggledningsteamet. Det blandas med betongen utan några särskilda hanteringskrav, samtidigt som det minskar

materialavfall såsom stålavskärningar.

Ingen rost

DURUS® EasyFinish påverkas inte av fukt eftersom polypropylen inte kan korrodera, vilket gör att man undviker avskalning och sprickbildning på grund av expansion av korroderad stålarmering samt oönskad rostbildning på betongytan.

En hållbar grund

DURUS® EasyFinish stöder hållbart byggande och bidrar till den gröna omställningen. Jämfört med konventionell stålarmering minskarCO2-utsläppen med 60-90 % vid tillverkning och process av armering. Dessutom används färre miljöskadliga ämnen och mindre energi i produktionen.

En utökad EPD-analys utförd av COWI och tredjepartsverifierad av Ramboll miljödeklaration av DURUS® EasyFinish i så omfattande grad som möjligt, till förmån för anbud och byggnader med krav på hållbarhetscertifiering som LEED och DGNB.

Rådgivares ansvarsskydd genom PPCD

För beräkningar och dokumentation rekommenderar vi vår partner ingenjörsföretaget PPCD. PPCD är specialister på statiska beräkningar av polypropylenfiberförstärkta betongkonstruktioner. Medlemskap i den danska föreningen för rådgivande ingenjörer garanterar opartisk rådgivning och efterlevnad av etiska riktlinjer för god rådgivningspraxis. Genom försäkring tar PPCD dessutom på sig ansvaret för utarbetandet av nödvändig A Konstruktionsdokumentation och B Projektdokumentation i enlighet med SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Inget förstärkningsnät för installation av golvvärmerör

Genom att förstärka markplattan med DURUS® EasyFinish kan golvvärmeslangarna fästas direkt på isoleringen, vilket gör att det tunga och otympliga armeringsnätet inte behöver hanteras med spolning och rivas upp.

Ingen potentiell utjämning

Genom att förstärka hela byggnaden med DURUS® EasyFinish, utan något armeringsstål, kan potentiell utjämning vanligtvis undvikas helt och hållet.

Kombinerad lösning

DURUS® EasyFinish kan också användas i kombination med armeringsstål för att uppnå ett antal fördelar, såsom att minska den totala mängden stål och därmed sparaCO2.

Undvik plastkrympningssprickor

Genom att tillsätta vår mikrofiber Crackstop® Ultra till betongen förhindras dessutom ett välkänt problem med krympning av plast i ytan på offroad-däck.

Jutees/praktikanter

PP Nordica har utvecklat två typer av jutters som kan hjälpa till att jämna ut eventuella spikiga fibrer i betongytan för att uppnå en slät, jämn betongyta.

Ytterligare förstärkning

PP Nordica rekommenderar ytterligare förstärkning vid utvändiga hörn, fördjupningar, pelare osv.

Kontakta oss för att få veta mer.