BOSTÄDER OCH FLERVÅNINGSHUS.

Genom att använda våra EasyFinish-fibrer i bostadshus elimineras installationen av golvvärmerör på armeringsnätet och ekvipotentialbindning behövs inte.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Bostadshus och flervåningshus

Bostadshus och flervåningshus

Enkelt och snabbt

Vid bostads- och flervåningsbyggen är arbetsmiljön och byggtiden mycket viktiga. Därför är användningen av DURUS® EasyFinish särskilt attraktiv i dessa byggtillämpningar, eftersom armeringen redan är tillsatt i betongen när den anländer till byggarbetsplatsen. Detta sparar både den tid som går åt till att dra och forma armeringsstängerna och undviker tunga och besvärliga lyft. 

Hållbart byggande

Armering med DURUS EasyFinish-fibrer minskarkoldioxidutsläppen jämfört med konventionella armeringsmetoder. Vår EPD-rapport kan dokumentera enkoldioxidminskning på mer än 60 % jämfört med stålarmering.

I bostäder används fibrerna för

  • Grunder med remsor
  • Punktfundament
  • Golv/terrängdäck
  • Överbetong/lister
  • Pålar/plattfundament
  • Formgjutna väggar på plats
  • Utomhusområden
  • Parkeringshus (underjordiska parkeringshus)

Kontakta oss för att få veta mer.