Butiker

Spara mycket arbetsresurser genom att ersätta armeringsstål med våra fiberlösningar i punkt- och bandfundamenten samt i marktäckningen. 

Butiker

I detaljhandeln används fibrerna för

  • Golv/terrängdäck
  • Grundläggning (utbyte av armering av stänger och bågar)
  • Punktfundament (ersättning av armering av bågar och kurvor).
  • Kontor och lager
  • Formgjutna väggar på plats
  • Lastningsramper
  • Kyl- och frysrum
  • Överbetong
  • Utomhusområden

Kontakta oss för att få veta mer.