INDUSTRIELLT BYGGANDE

Durus EASYFINISH används oftast inom industriellt byggande på grund av sin höga kvalitet och sitt minimala underhåll.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Industriell konstruktion

Industriell konstruktion

Industriellt byggande ställer idag höga krav på kvalitet och minimalt underhåll. Därför är armering med DURUS® EasyFinish det rätta valet när det gäller att välja armeringsform. Fibrerna tillsätts redan i betongen när den levereras till byggarbetsplatsen, vilket säkerställer att konstruktionen är korrekt förstärkt i hela betongmatrisen. 

I industribyggnader används fibrerna för

 • Golv/terrängdäck
 • Punktfundament (ersättning av armering av bågar och kurvor).
 • Kontor och lager
 • Formgjutna väggar på plats
 • Kyl- och frysrum
 • Utomhusområden
 • Lastningsramper
 • Överbetong/lister
 • Maskinfundament
 • Korrosionsbenägna områden
 • Områden som utsätts för kemikalier

Kontakta oss för att få veta mer.