KUST, HAMNAR, BROAR OCH KONSTRUKTIONER.

I aggressiva miljöer kommer vår fiberlösning till sin rätt. Fibrerna har en hög kemisk beständighet och rostar inte.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Kuster, hamnar, broar och konstruktioner

Kuster, hamnar och havsanläggningar

Eftersom våra polypropylenfibrer inte rostar och har hög kemisk beständighet är de ett starkt alternativ till stålarmering i tuffa aggressiva miljöer där livslängd och integritet är avgörande.

I dessa tillämpningar kan våra DURUS® EasyFinish-fibrer kombineras med våra Crackstop Ultra-mikrofibrer, där makrofibrerna ingår som strukturella fibrer och där mikrofibrerna ger betongen god motståndskraft mot frysning/upptinning, slag, nötning och kemiska effekter. 

I kust-, hamn- och sjöfartsanläggningar används fibrerna för följande ändamål

  • Kajområden
  • Undervattensgjutgods för sponter och bottenskydd
  • Flytande broar
  • Auktionshus för fisk
  • Lager
  • Stänkzoner
  • Kustförsvar
  • Containerplatser

Kontakta oss för att få veta mer.