Jordbruksbyggande

Praktiskt taget all armering i jordbruksbyggandet kan ersättas med våra fiberlösningar. Från punkt- och bandfundament, gödselkanaler, stallutrymmen, foderbord och golv osv.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Jordbruksbyggande

Jordbruksbyggande

Jordbruksforskningscentret för boskapsuppfödning i Foulum i Danmark har testat att fibrerna inte skadar djuren.

I jordbruksbyggnader används fibrerna för

 • Gräns- och punktfundament
 • Bottnar och väggar i gödselkanaler
 • Områden med djupströbäddning
 • Bottenplattor och lister i gödselbehållare
 • Formgjutna väggar på plats
 • Platser för ensilage
 • Fodergångar
 • Maskinhus
 • Grundläggning av spannmålssilor
 • Bottnar och fundament för biogastankar
 • Utomhusområden

Kontakta oss för att få veta mer.