Tunnlar och gruvor

Våra fiberlösningar kan användas för sprutbetong i många olika betongtillämpningar.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Tunnlar och gruvor

Sprutbetong för tunnlar och gruvor

I sprutbetong för tunnlar och gruvor används fibrerna för att

  • Tunnlar
  • Interimistiskt skydd av berg
  • Passivt brandskydd
  • Reparation av däckskikt för brokonstruktioner

Kontakta oss för att få veta mer.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och informationen om PP Nordica - anmäl dig till nyhetsbrevet. Vi behandlar informationen nedan konfidentiellt.

Du har anmält dig!