PP Nordica Danmark 5 PP Nordica Danmark

PP NORDICA DENMARK

PP Nordica Group erbjuder rådgivning, beräkningar och material för hållbara lösningar för betongarmering. Som leverantör och rådgivare till ledande såväl som lokalt baserade entreprenörer i Norden bidrar PP Nordica till en betydande materialminskning i byggbranschens grundläggningslösningar.

Den grundläggande förändringen jämfört med konventionell stålarmering av betongkonstruktioner är de fyra kärnvärden som koncernens kunder drar nytta av: enklare, snabbare, billigare och mer hållbart byggande. Detta görs möjligt genom att ersätta hela eller delar av stålarmeringen med patenterade makrosyntetiska DURUS EasyFinish-fibrer. Med 70 000 fibrer per kilo DURUS EasyFinish ger fibrerna en armeringskraft som på ett heltäckande sätt kan ersätta stålarmering - antingen helt eller i en kombinationslösning.

Genom samarbete med de oberoende konsultingenjörerna PPCD Engineers har PP Nordica resurser och teknik för att utföra beräkningar och erbjuda dokumentation om bärförmåga och ersättningsmöjligheter. PPCD erbjuder också oberoende konsulttjänster oberoende av PP Nordica och kan hänvisas direkt eller via PP Nordicas samarbeten och tjänster.

PP Nordica representerar andra produkter för betongindustrin och byggmarknaden.

PP Nordica Group har sitt huvudkontor i Ansager, Danmark, samt ett lokalt kontor i Østerbro, Köpenhamn, där man delar lokaler med PPCD Ingeniører. PP Nordica Group har dotterbolag i Norge, Sverige, Polen och Baltikum. Producenten av DURUS EasyFinish-fibrer, ADFIL, i vilken PP Nordica Group har ett ägarintresse, har produktionsanläggningar i Belgien och Storbritannien.

Hållbarhet är särskilt på agendan i samband med PP Nordicas hjälp till byggnadsindustrin, där den vanligakoldioxidminskningen är 60-90 procent jämfört med konventionell stålarmering. Detta kan dokumenteras genom EPD-Danmarks EPD-analys av DURUS EasyFinish, som samtidigt visar sig förbättra en lång rad andra parametrar i jämförelse.

Kontakta oss

Vi är redo att ge råd och beräkna ditt kommande eller pågående byggprojekt - stort eller litet.

Solbakken 1
DK-6823
Ansager
Danmark