Alternativet hållbar lösning för förstärkning

När förstärkning, hållbarhet, ekonomi och arbetsmiljö måste gå hand i hand.

PP Nordica Danmark 5 Produkter och tjänster

Produkter och tjänster

PP Nordica Danmark kan erbjuda en rad olika produkter och tjänster.

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish är namnet på vår senaste generation hållbara makrofibrer för konstruktion som ersätter armeringsstål i en mängd olika betongkonstruktioner.

Crackstop® Ultra

Crackstop® Ultra är vår monofilamentfiber som har en fantastisk effekt i betongens tidiga härdningsfas, där risken för plastisk krympning vanligtvis är stor.

Beräkningstjänst

PP Nordica erbjuder statiska beräkningar av enkla konstruktioner, t.ex. fundament, jordarbeten osv.

Andra produkter

PP Nordica kan leverera en rad ytterligare produkter.

Datablad

Nedladdningsbara produktbroschyrer och datablad