Beräkna och omvandla ditt nästa byggprojekt till en lösning i fiberarmerad betong

PP Nordica samarbetar med ingenjörsföretaget PPCD, som erbjuder förberedelse av projektets statiska beräkningar och dokumentation. PPCD erbjuder också licenser för branschens enda onlineprogramvara för beräkning av fiberarmerade betongkonstruktioner.

Beräkningstjänst

På grund av de strängare kraven i byggreglerna 2018 (BR18) har PP Nordica valt att samarbeta med det konsulterande ingenjörsföretaget PPCD som är specialiserat på att utföra beräkningar av DURUS® EasyFinish fiberförstärkningslösningar.

För att få bygglov och godkännande för driftsättning måste start- och slutdeklarationerna undertecknas av certifierade konsulter, vilket kräver att dokumentationen uppfyller kraven i byggreglerna 2018 (BR18). PPCD kan utarbeta den nödvändiga A byggdokumentationen och B projektdokumentationen enligt SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Eftersom dokumentationen utarbetas av PPCD kommer projekten att omfattas av deras ansvarsförsäkring.

Baserat på PPCD:s ansvar för förvaltningen av PP Nordica Danmarks beräknings- och dokumentationslösningar kommer en avgift att tas ut för dessa tjänster.

Kontakta PPCD för en prisberäkning för ditt kommande projekt.

PP Nordica Danmark kommer även i fortsättningen att kunna utföra grova beräkningar med tillhörande uppskattade fiberdoser för projekt på grundval av den givna projektinformationen.

Dessa uppskattningar är dock utan dokumentation, ansvar och försäkringsskydd.

Kontakta oss för en kostnadsfri offert om hur vi kan optimera ditt nuvarande eller framtida byggprojekt med en DURUS fiberförstärkningslösning.