PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Stall med halm - Christiansfeld

Stall med halm - Christiansfeld

Vår områdeschef Ken Bjørngaard var i Christiansfeld, där ett projekt för en ny halmlada skulle byggas. Här valde man att använda vår produkt #DurusEasyFisnish istället för den konventionella stålarmeringen. Fördelen med att använda makrosyntetiska plastfibrer från PP Nordica Danmark har inneburit att resurserna för inköp, logistik, installation och kvalitetssäkring av den konventionella stålarmeringen - kunde sparas helt.

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Grunder med remsor

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

region

Mellersta Jylland