PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Kyrkans tekniska center - Langå

Kyrkans tekniska center - Langå

I Randers kommun ligger Langå kyrka. 1950 förlängdes kyrkan med en extra korsarm för att få plats med fler sittplatser. År 2008 slutfördes ytterligare en restaurering av kyrkans interiör samt av taket. Nu var det dags för kyrkan att få ett nytt tekniskt centrum. @ppnordica levererade vår #DurusEasyfinish för både bandfundament och markbeläggning för detta projekt. Att använda fibrer i stället för stål förbättrar inte bara koldioxidavtrycket för klimatet. Utan kostnaden för själva projektet för kunden blir också billigare. CO2-besparingen på bandfundamentet är en 40-procentig minskning, vilket motsvarar 90 kg i det här fallet.

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Typer av byggnader

Kuster, hamnar, broar och konstruktioner

region

Mellersta Jylland