PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Barn - Samsø

Barn - Samsø

På Samsø omfattade projektet uppförandet av en ny stallbyggnad. Först gjordes utgrävningen och sockeln. Därefter användes DurusEasyFinish fiberbetong i bottenvåningen för hela stallbyggnaden. Stallbyggnaden är cirka 400 m2 stor. Effektiviteten av att använda fibrer i stället för stålarmering kan ses på bilden där betongen lämnar lastbilens ramp. Fibrerna tillsätts till betongen och transporteras sedan ut med ett band. Tänk att slippa köpa, transportera, lasta/lossa, skära, böja, strippa och svetsa armeringsjärn och samtidigt minska projektets koldioxidutsläpp med upp till 60 % i marktäcket.

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Typer av byggnader

Jordbruksbyggande

region

Mellersta Jylland