PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Overcrete - Rasmus Jakobsen

Overcrete - Rasmus Jakobsen

PP Nordica levererade DurusEasyFinish-fibrer för överbetong för flervåningshus. Överbetongen var den sista som lades före det färdiga golvet. Genom att använda DurusEasyFinish i stället för konventionell stålarmering kunde Rasmus Jakobsen spara in på logistik, arbetsprocesser, hantering och frakt av stålarmering.

Tillämpningsområden

Överbetong

Typer av byggnader

Jordbruksbyggande

region

Mellersta Jylland