PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Padel tennishall - Skive

Padel tennishall - Skive

Om du inte har provat paddeltennis har du möjlighet till det på kulturcentret i Skive. KCL har byggt en ny minihall som består av tre dubbelbanor. Vid byggandet av minihallen har PP nordica hjälpt till att leverera en hållbar produkt, DurusEasyFinish. Det är plastfibrer som ersätter konventionell stålarmering. Fibrerna läggs till betongen och fördelas i hela markbeläggningen. Varje kubikmeter innehåller 3 kg DurusEasyFinish, som består av cirka 60 000 fibrer. DurusEasyFinish-lösningen har inneburit att resurserna för upphandling, logistik, installation och kvalitetssäkring av den konventionella stålarmeringen - kunde sparas.

 

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Typer av byggnader

Kuster, hamnar, broar och konstruktioner

region

Mellersta Jylland