PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Fristående hus - Silkeborg

Fristående hus - Silkeborg

Det första som ska fastställas är bandfundamentet och sedan markdäcket, och för båda områdena beslutades det att använda @DurusEasyfinish, som ersätter den stora mängden armeringsnät som skulle placeras i fundamenten. För ett typiskt fristående hus i dag kommerkoldioxidutsläppen i ett bandfundament att minskas med 60 procent och i marktäcket med 75 procent genom att använda fibrer i stället för armeringsjärn. Under årens lopp har fokus legat på att optimera byggandet av ett hus av standardtyp, samtidigt som man bygger grönare och mer hållbart, och genom att använda @DurusEasyFinish uppnår man båda dessa mål.

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

region

Mellersta Jylland