PP Nordica Danmark 5 Referenser 5 Värmeanläggning - Hedensted

Värmeanläggning - Hedensted

År 2020 byggdes ett nytt värmeverk i Hedensted. PP Nordica Danmark hade nöjet att förse projektet med våra makrosyntetiska byggfibrer, #DURUSEasyFinish, och våra mikrosyntetiska fibrer för sprickbekämpning, #CrackstopUltra. Tillsammans utgör de den mest hållbara metoden för betongförstärkning av ett terrängdäck. Lösningen har resulterat i en betydande optimering av resurserna för upphandling, logistik, installation och kvalitetssäkring av den konventionella stålarmeringen - som kunde elimineras helt och hållet.

 

Tillämpningsområden

Jordiska däck

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

region

Mellersta Jylland