FUNDAMENTY PUNKTOWE

Włókna DURUS® EasyFinish mogą całkowicie lub częściowo wyeliminować kosztowne i niemożliwe do opanowania krzywe zbrojenia w fundamentach punktowych.

PP Nordica Dania 5 Obszary zastosowania 5 Fundamenty punktowe

Fundamenty punktowe

W przypadku fundamentów punktowych wylewanych na miejscu, beton zbrojony DURUS® EasyFinish całkowicie lub częściowo zastępuje łuki zbrojeniowe w fundamentach punktowych i znacznie ułatwia proces pracy, ponieważ beton jest zbrojony, gdy dociera na miejsce. Daje to betonowi trójwymiarową matrycę włókien, która zapewnia fundamentowi taką samą wytrzymałość jak tradycyjny beton zbrojony stalą. 

Fundamenty punktowe mogą być wzmocnione za pomocą DURUS® EasyFinish i mogą być wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach budowlanych, takich jak budynki mieszkalne i wielopiętrowe, budownictwo rolnicze, budownictwo przemysłowe, sklepy detaliczne i inne. 

Lepsze środowisko pracy

Wstępnie zbrojony beton z DURUS® EasyFinish eliminuje uciążliwe procesy pracy związane z obsługą i instalacją stalowych koszy zbrojeniowych. Pracownicy nie są już narażeni na podnoszenie ciężkich przedmiotów, nieodpowiednie pozycje robocze, niebezpieczne podnoszenie i sprzęt do podnoszenia oraz wszystkie wymagające fizycznie procesy pracy i ryzyko związane z pracami związanymi ze zbrojeniem stalowym.

Gwarantowane prawidłowe pozycjonowanie

W przypadku stosowania tradycyjnego zbrojenia stalowego istnieje ryzyko jego niewłaściwego umieszczenia. Może to mieć katastrofalny wpływ na jakość gotowej konstrukcji. DURUS® EasyFinish jest rozprowadzany w matrycy betonowej zgodnie z normą DS/EN 206. DS/EN 206 i w ten sposób stanowi trójwymiarowe rozwiązanie wzmacniające. Zapewnia to efekt zbrojenia w całym przekroju konstrukcji.

Łatwiejsza obsługa

DURUS® EasyFinish nie musi być dostarczany, składowany, zabezpieczany ani koordynowany przez kierownictwo budowy. Dostarczany jest w postaci zmieszanego betonu, bez specjalnych wymagań dotyczących obsługi, przy jednoczesnym ograniczeniu strat materiałowych, takich jak ścinki stali.

Oszczędność czasu - Lepsza ekonomia

Wzmocnienie fundamentów za pomocą DURUS® EasyFinish pozwala zaoszczędzić na kosztownych, niemożliwych do zarządzania koszach zbrojeniowych, które są również bardziejemisyjne niż DURUS® EasyFinish, a także zaoszczędzić czas na montażu koszy. Wszystko to składa się na zysk finansowy dla ogólnego budżetu budowy.

Brak potencjalnego wyrównania

Wzmacniając cały budynek za pomocą DURUS® EasyFinish, bez użycia stali zbrojeniowej, można zazwyczaj całkowicie uniknąć potencjalnego wyrównania.

Ubezpieczenie od odpowiedzialności za pośrednictwem PPCD

Do przygotowania obliczeń i dokumentacji polecamy nasze partnerskie biuro inżynierskie PPCD. Specjalizuje się ono w obliczeniach statycznych konstrukcji betonowych zbrojonych włóknem polipropylenowym. Przynależność do Stowarzyszenia Inżynierów Konsultantów gwarantuje bezstronne doradztwo i zgodność z wytycznymi etycznymi dotyczącymi dobrej praktyki doradczej. Ponadto, poprzez ubezpieczenie, biorą na siebie odpowiedzialność za przygotowanie niezbędnej dokumentacji budowlanej A i dokumentacji projektowej B zgodnie z instrukcją SBI 271. Instrukcja SBI 271.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.