PUNKTFUNDAMENT.

DURUS® EasyFinish-fibrer kan helt eller delvis eliminera kostsamma och svårhanterliga armeringskurvor i punktfundament.

Punktfundament

För platsgjutna punktfundament kan betong som är armerad med DURUS® EasyFinish helt eller delvis ersätta armeringskurvorna i punktfundament och underlätta arbetsprocessen avsevärt, eftersom betongen är armerad när den anländer till platsen. Detta ger betongen en tredimensionell matris av fibrer, vilket ger fundamentet samma styrka som traditionell stålarmerad betong. 

Punktfundament kan förstärkas med DURUS® EasyFinish och kan användas i en mängd olika konstruktionstillämpningar, t.ex. bostadsbyggnader och flervåningshus, jordbruksbyggnader, industribyggnader, detaljhandelsbutiker med mera. 

Bättre arbetsmiljö

Förarmerad betong med DURUS® EasyFinish eliminerar de besvärliga arbetsprocesserna för hantering och installation av stålarmeringskorgar. De anställda utsätts inte längre för tunga lyft, olämpliga arbetsställningar, farliga lyft och lyftredskap och alla de fysiskt krävande arbetsprocesser och risker som är förknippade med stålarmeringsarbete.

Garanterad korrekt positionering

När man använder traditionell stålarmering finns det en risk för felplacering. Detta kan ha en katastrofal inverkan på kvaliteten på den färdiga gjutna konstruktionen. DURUS® EasyFinish fördelas i hela betongmatrisen i enlighet med DS/EN 206. DS/EN 206 och utgör därmed en tredimensionell armeringslösning. Detta säkerställer en förstärkningseffekt genom hela konstruktionens tvärsnitt.

Lättare hantering

DURUS® EasyFinish behöver inte levereras, lagras, säkras eller samordnas av byggledningen. Det anländer i blandad betong utan några särskilda hanteringskrav, samtidigt som materialspill, t.ex. stålavklipp, minskas.

Tidssparande - Bättre ekonomi

När grunden förstärks med DURUS® EasyFinish sparas kostnader för dyra, svårhanterliga armeringskorgar, som också är merkoldioxidintensiva än DURUS® EasyFinish, och tid sparas vid installationen av korgarna. Allt detta innebär en ekonomisk vinst för den totala byggbudgeten.

Ingen potentiell utjämning

Genom att förstärka hela byggnaden med DURUS® EasyFinish, utan armeringsstål, kan potentiell utjämning oftast undvikas helt och hållet.

Ansvarstäckning genom PPCD

För att förbereda beräkningar och dokumentation rekommenderar vi vår partner, ingenjörsbyrån PPCD. De är specialister på statiska beräkningar av polypropenfiberförstärkta betongkonstruktioner. Medlemskap i Association of Consulting Engineers garanterar opartisk rådgivning och efterlevnad av etiska riktlinjer för god rådgivningspraxis. Dessutom tar de genom försäkringar på sig ansvaret för utarbetandet av den nödvändiga A Designdokumentationen och B Projektdokumentationen i enlighet med SBI-instruktion 271. SBI-instruktion 271.

Kontakta oss för att få veta mer.