The hållbar lösning för förstärkning

När förstärkning, hållbarhet, ekonomi, hälsa och säkerhet
måste samlas i en högre enhet.

PP NORDICA DENMARK

Visste du att du kan minska och ofta eliminera behovet av tung och miljöskadlig stålarmering i de allra flesta konstruktioner? Våra makrosyntetiska polypropenfibrer - de så kallade DURUS-fibrerna - gynnar miljön, optimerar projektens ekonomi, ökar arbetstillfredsställelsen och eliminerar alla arbetsprocesser som är förknippade med produktion och bearbetning av armering. Det är ett löfte.

PP Nordica erbjuder råd, beräkningar och material för att skapa hållbara lösningar för betongarmering. Som leverantör och rådgivare till ledande såväl som lokalt baserade entreprenörer i Norden bidrar PP Nordica till en betydande materialminskning i byggbranschens grundläggningslösningar.

Vår hållbara lösning för betongarmering skiljer sig från konventionell stålarmering på fyra viktiga områden.

Du får ett enklare, snabbare, billigare och mer hållbart byggande. Detta är möjligt eftersom stålarmeringen helt eller delvis ersätts av patenterade makrosyntetiska DURUS EasyFinish-fibrer. Med 70 000 fibrer per kilo DURUS® EasyFinish ger fibrerna en förstärkningskraft som i stor utsträckning kan ersätta stålarmering - antingen helt eller i en kombinationslösning.

Genom samarbete med de oberoende konsultingenjörerna PPCD Engineers har PP Nordica resurser och teknik för att utföra beräkningar och erbjuda dokumentation om bärförmåga och ersättningsmöjligheter. PPCD erbjuder också oberoende konsulttjänster oberoende av PP Nordica och kan hänvisas direkt eller via PP Nordicas samarbeten och tjänster.

PP Nordica Danmark har sitt huvudkontor i Ansager, Danmark, samt ett lokalt kontor i Østerbro, Köpenhamn, där man delar lokaler med ingenjörsföretaget PPCD. PP Nordica-koncernen har dotterbolag i Norge, Sverige, Polen och Baltikum. Producenten av DURUS® EasyFinish-fibrer, ADFIL, i vilken PP Nordica Group har ett ägarintresse, har produktionsanläggningar i Belgien och Storbritannien.

Hållbarhet står särskilt på dagordningen i samband med PP Nordicas hjälp till byggindustrin, där den vanligakoldioxidminskningen är 60-90 procent jämfört med konventionell stålarmering. Detta kan dokumenteras genom EPD-Danmarks EPD-analys av DURUS EasyFinish, som samtidigt visar sig förbättra en lång rad andra parametrar i jämförelse.

Produkter och tjänster

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish är namnet på vår senaste generation hållbara makrofibrer för konstruktion som ersätter armeringsstål i en mängd olika betongkonstruktioner.

Crackstop® Ultra

Crackstop® Ultra är vår monofilamentfiber som har en fantastisk effekt i betongens tidiga härdningsfas, där risken för plastisk krympning vanligtvis är stor.

Beräkningstjänst

PP Nordica erbjuder statiska beräkningar av enkla konstruktioner, t.ex. fundament, jordarbeten osv.

Andra produkter

PP Nordica kan leverera en rad ytterligare produkter.

Datablad

Nedladdningsbara produktbroschyrer och datablad

 

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

Jordbruksbyggande

Industriell konstruktion

Butiker

Kust, hamnar och byggande

Broar och anläggningsarbeten

Tunnlar och gruvor

Prefabricerade produkter

Kontakta oss

Vårt team svarar gärna på dina frågor. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och informationen om PP Nordica - anmäl dig till nyhetsbrevet. Vi behandlar informationen nedan konfidentiellt.