PP Nordica Danmark 5 Integritetspolicy

Integritets- och cookiepolicy

Bevara din integritet när du besöker vår webbplats

Vi vill skydda och bevara din integritet när du besöker vår webbplats eller kommunicerar elektroniskt med oss.

Denna sekretesspolicy förklarar vad som händer med de personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig.

Vi uppdaterar denna policy från tid till annan, så läs igenom den regelbundet.

Information som vi samlar in Under driften av vår webbplats kan vi samla in och behandla följande uppgifter om dig:

  1. Uppgifter om dina besök på vår webbplats och om de resurser du får tillgång till, inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webloggar och andra kommunikationsdata.
  2. Information som du lämnar genom att fylla i formulär på vår webbplats, t.ex. när du registrerar dig för att få information eller gör ett köp.
  3. Information som du lämnar till oss när du kommunicerar med oss av någon anledning.

 

Ibland kan vi samla in information om din dator för våra tjänster och för att tillhandahålla statistisk information om användningen av vår webbplats.

Sådan information identifierar inte dig personligen, utan är statistisk information om våra besökare och deras användning av vår webbplats. Dessa statistiska uppgifter identifierar inte några som helst personuppgifter.

På samma sätt som ovan kan vi samla in information om din allmänna internetanvändning genom att använda en cookie-fil. När dessa cookies används laddas de automatiskt ner till din dator. Denna cookie-fil lagras på din dators hårddisk eftersom cookies innehåller information som överförs till din dators hårddisk. De hjälper oss att förbättra vår webbplats och den service vi erbjuder dig.

Alla datorer har möjlighet att vägra cookies. Detta kan du göra genom att aktivera inställningen i din webbläsare som gör att du kan vägra cookies. Observera att om du väljer att avvisa cookies kan det hända att du inte kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats.

Våra annonsörer kan också använda cookies som vi inte har någon kontroll över. Sådana cookies (om de används) laddas ner när du klickar på annonser på vår webbplats.

Användning av dina uppgifter

Den information som vi samlar in och innehar om dig används i första hand för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Dessutom kan vi använda informationen för följande ändamål:

   • För att ge dig information om våra produkter eller tjänster som vi begärt av dig. För att tillhandahålla information om andra produkter som vi tror kan vara av intresse för dig när du har samtyckt till att få sådan information.
   • För att uppfylla våra avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.
   • För att meddela dig om eventuella ändringar på vår webbplats, t.ex. förbättringar eller ändringar av tjänster/produkter som kan påverka vår tjänst.

Om du är en befintlig kund kan vi komma att kontakta dig med information om varor och tjänster som liknar dem som tidigare sålts till dig.

Genom att fylla i våra kontaktformulär eller anmälningsformulär samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som beskrivs ovan.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kan överföra uppgifter som vi samlar in från dig till platser utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för behandling och lagring. De kan också behandlas av personal som arbetar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer. Sådan personal kan till exempel vara involverad i behandlingen och slutförandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att lämna dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) har vi bekräftat för alla företag som behandlar uppgifter för vår räkning eller som vi använder för att tillhandahålla tjänster eller produkter där personuppgifter är inblandade att de följer GDPR och upprätthåller efterlevnaden av GDPR.

Uppgifter som lämnas till oss lagras på våra säkra servrar. Information om transaktioner som görs på vår webbplats krypteras för att garantera säkerheten.

Överföring av information via internet är inte helt säker och därför kan vi inte garantera säkerheten för uppgifter som överförs till oss elektroniskt och överföringen av sådana uppgifter sker därför helt på egen risk. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord så att du kan få tillgång till vissa delar av vår webbplats är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt.

Vår policy är att vi behåller dina personuppgifter under en period på 7 år från din senaste inloggning eller kontakt med oss och i slutet av denna period raderas din information om du inte begär att vi ska behålla din information under ytterligare en period. Alla personuppgifter tas om hand på ett säkert sätt för att säkerställa att GDPR följs.