TYPER AV BYGGNADER

Vårt fibersortiment kan användas i praktiskt taget alla typer av byggnader och betongtillämpningar.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

Jordbruksbyggande

Industriell konstruktion

Butiker

Kust, hamnar och byggande

Broar och anläggningsarbeten

Tunnlar och gruvor

Prefabricerade produkter