TYPER AV BYGGNADER

Vårt fibersortiment kan användas i praktiskt taget alla typer av byggnader och betongtillämpningar.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader

Typer av byggnader

Bostadshus och flervåningshus

Jordbruksbyggande

Industriell konstruktion

Butiker

Kust, hamnar och byggande

Broar och anläggningsarbeten

Tunnlar och gruvor

Prefabricerade produkter

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och informationen om PP Nordica - anmäl dig till nyhetsbrevet. Vi behandlar informationen nedan konfidentiellt.

Du har anmält dig!