FORMGJUTNA VÄGGAR PÅ PLATS

DURUS® EasyFinish-fibrer kan i många fall minska en stor del av den konventionella armeringen.

Väggar

För in situ-gjutna väggar kan du minska eller helt ersätta traditionellt armeringsstål och göra formsättningen betydligt enklare genom att använda Durus® EasyFinish.

Med en tredimensionell matris av fibrer har det färdiga däcket samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

Exempel på tillämpningsområden:

  • Bostadsbyggnader och flervåningshus
  • Jordbruksbyggande
  • Industriell konstruktion
  • Butiker

Kontakta oss för att få veta mer.

På plats gjutna eller prefabricerade väggar.

Genom att använda polypropylenfiberarmering kan du minska mängden stålarmering. Den dubbla armeringen kan i många fall minskas till ett enda armeringsnät, samtidigt som man kanske också tar bort alla horisontella stålstänger.

Kontakta oss för att få veta mer.