FORMGJUTNA VÄGGAR PÅ PLATS

DURUS® EasyFinish-fibrer kan i många fall minska en stor del av den konventionella armeringen.

Väggar

För in situ-gjutna väggar kan du minska eller helt ersätta traditionellt armeringsstål och göra formsättningen betydligt enklare genom att använda Durus® EasyFinish.

Med en tredimensionell matris av fibrer har det färdiga däcket samma styrka som traditionell stålarmerad betong.

Exempel på tillämpningsområden:

  • Bostadsbyggnader och flervåningshus
  • Jordbruksbyggande
  • Industriell konstruktion
  • Butiker

Kontakta oss för att få veta mer.

På plats gjutna eller prefabricerade väggar.

Genom att använda polypropylenfiberarmering kan du minska mängden stålarmering. Den dubbla armeringen kan i många fall minskas till ett enda armeringsnät, samtidigt som man kanske också tar bort alla horisontella stålstänger.

Kontakta oss för att få veta mer.

PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna och informationen om PP Nordica - anmäl dig till nyhetsbrevet. Vi behandlar informationen nedan konfidentiellt.

Du har anmält dig!