OPTIMERING AF ARBEJDSMILJØET

VÆGGE

For in-situ støbte vægge, kan du reducere eller helt erstatte traditionelle armeringsstål og gøre forskallingsarbejdet væsentligt nemmere, ved at bruge Durus® EasyFinish.

Med en 3-dimensionel matrix af fibre, har det færdige dæk samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

Fibre brugt i vægge kan bruges til:

  • Bolig- og etagebyggeri
  • Landbrugsbyggeri
  • Industribyggeri
  • Detailbutikker
  • Kyst, havne og maritime anlæg
  • Broer og anlæg
  • Tunneller og miner
  • Præfabrikerede elementer

Kontakt os for at høre mere.