INDUSTRIBYGGERI

Durus EASYFINISH anvendes oftest i industribyggeri, grundet af den høje kvalitet og minimum af vedligeholdelse.

PP Nordica Danmark 5 Bygningstyper 5 Industribyggeri

Industribyggeri

Industribyggeri sætter i dag store krav til kvalitet og et minimum af vedligehold. Derfor er armering med DURUS® EasyFinish det helt rigtige valg, når der skal vælges armeringsform. Fibrene er allerede tilsat i betonen, når den leveres på byggepladsen, derved sikres at konstruktionen er korrekt armeret i hele betonmatricen. 

I industribyggerier anvendes fibrene til:

 • Gulve / terrændæk
 • Punktfundamenter (erstatning af bøjle- og kurvearmering)
 • Kontor- og lagerlokaler
 • In-situ støbte vægge
 • Køle- og fryserum
 • Udendørsarealer
 • Læsseramper
 • Overbeton/påstøbninger
 • Maskinfundamenter
 • Korrosionsudsatte arealer
 • Kemikalieudsatte arealer

Kontakt os for at høre mere.