StribeFUNDAMENTER

DURUS® EasyFinish fibre kan helt eller delvist fjerne den dyre og uhåndterbare stangarmering i stribefundamenter, som sikrer korrekt placering, og derved fjerner de tunge og trælse løft.

Stribefundamenter

For in-situ støbte stribefundamenter vil beton, som er armeret med DURUS® EasyFinish, helt eller delvist erstatte armeringsjernene i fundamenter og lette arbejdsprocessen væsentligt.

Betonen er armeret når den ankommer til byggepladsen. Betonkonstruktionen opnår en 3-dimensionel matrix af fibre, som giver fundamentet samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

DURUS® EasyFinish kan anvendes i alle former for byggerier, hvor der udføres stribefundamenter, som i bolig- og etagebyggeri, landbrugsbyggeri, industribyggeri, detailbutikker m.fl.

Tidsbesparende – Bedre økonomi

Når stribefundamenterne armeres med DURUS® EasyFinish, spares tid på bearbejdelse, tildannelse og placering af stangstål. Betonkanonen skal kun aflæsse én gang i stribefundamenterne, da armeringen er blandet i beton. Alt sammen bidrager til en økonomisk gevinst for det samlede byggebudget.

Bedre arbejdsmiljø

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish, eliminerer de besværlige arbejdsprocesser omkring håndtering og installation af stålarmering. Medarbejderne bliver ikke længere udsat for tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, farlige løft, løftegrej og de fysiske belastende arbejdsprocesser. Tid brugt på at klippe, bukke, bøje og montere stålarmering spares væk.

Garanteret korrekt placering

Ved anvendelse af traditionel stålarmering er der risiko for fejlplacering. Det kan have katastrofal indvirkning på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. DURUS® EasyFinish fordeles i hele betonmatricen iht. DS/EN 206 og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning. Det sikrer en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Nemmere håndtering

DURUS® EasyFinish skal ikke leveres, oplagres, sikres eller koordineres af byggeledelsen. Den ankommer blandet i betonen uden krav om særbehandling.

Ingen potentialudligning

Ved at armerer hele bygningen med DURUS® EasyFinish, helt uden armeringsstål, kan man undgå potentialudligning. 

Ansvarsdækning igennem PPCD

Til udarbejdelse af beregninger og dokumentation anbefales vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. De er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner. Medlemskabet af foreningen for rådgivende ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager de sig gennem forsikring rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271. 

Kontakt os for at høre mere.