BOLIG OG ETAGEBYGGERI

Ved at anvende vores EasyFinish-fibre i boligbyggerier, elimineres montering af gulvvarmeslanger på armeringsnet og potentialudligning undlades.

PP Nordica Danmark 5 Bygningstyper 5 Bolig og etagebyggeri

Bolig og etagebyggeri

Nemt og hurtigt

I Bolig og etagebyggeri er der stor fokus på arbejdsmiljøet og byggetiden. Derfor er anvendelsen af DURUS® EasyFinish særlig attraktivt i disse byggeapplikationer, da armeringen allerede er tilsat i betonen, når den ankommer til byggepladsen. Derved spares både den tid der bruges på at slæbe og tildanne armeringsjernene og samtidig undgås de tunge og besværlige løft. 

Bæredygtig byggeri

Armering med DURUS EasyFinish fibre reducerer CO2 udledningen i forhold til konventionelle armeringsmetode. Vores EPD-rapport kan dokumentere en CO2 reduktion med mere end 60% i forhold til stålarmering.

I boliger bruges fibrene til:

  • Stribefundamenter
  • Punktfundamenter
  • Gulve / terrændæk
  • Overbeton/påstøbninger
  • Pæle/pladefundering
  • In-situ støbte vægge
  • Udendørsarealer
  • Parkeringsarealer (P-kældre)

Kontakt os for at høre mere.