Den alternative bæredygtige armeringsløsning

Når armering, bæredygtighed, økonomi, og arbejdsmiljø, skal gå op i én enhed.

PP Nordica Danmark 5 Produkter

Produkter

PP Nordica Denmark kan levere en række produkter og tjenester.

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish er navnet på vores nyeste generation af bæredygtige konstruktions-makrofibre, til erstatning for armeringsstål i mange forskellige betonkonstruktioner.

Crackstop® Ultra

Crackstop® Ultra vores monofilament fiber, der har fantastisk effekt i betonens tidlige hærdefase, hvor der typisk er stor risiko for plastisk svind.

Beregnings-service

PP Nordica tilbyder at udføre statiske beregninger på simple konstruktioner som. fundamenter, terrændæk osv.

Andre produkter

PP Nordica kan levere en række yderligere produkter.

Datablade

Produktbrochurer og datablade, der kan downloades