ARMERING OG STØBNING I ÉN ARBEJDSGANG

PP NORDICA DENMARK 5 Produkter

PRODUKTER

PP Nordica Denmark kan levere en række produkter og tjenester.

Makrofibre

DURUS® EasyFinish er navnet på vores nyeste strukturelle fibre, der er en erstatning for armeringsstål i forskellige betonkonstruktioner.

Mikrofibre

Crackstop® Ultra M er en mono filament fiber, der har en effekt i den tidlige hærdefase af betonen, hvor der typisk er en risiko for plastisk svind i betonen.

Beregnings-service

PP Nordica tilbyder at udføre statiske beregninger på simple konstruktioner som. fundamenter, terrændæk osv.

Andre produkter

PP Nordica kan levere en række yderligere produkter.