OVERBETON

Ved at anvende færdigbeton tilsat DURUS® EasyFinish fibre til overbeton, elimineres indkraning og udlægning af den konventionelle armering.

Overbeton (påstøbninger)

Spar tid og arbejdsprocesser ved at anvende fiberarmeret beton med DURUS® EasyFinish, ved påstøbninger på etagedæk.

Nemmere håndtering

Ingen nødvendig brug at byggekran til at løfte armeringsnet på hver enkelte etage, da betonen er armeret ved ankomst til byggepladsen.

DURUS® EasyFinish skal ikke leveres, oplagres, eller koordineres af byggeledelsen. Den ankommer iblandet betonen uden krav om særbehandling, og det reducerer samtidigt

materialespild som fraklip af stål.

Bedre arbejdsmiljø

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish eliminerer samtlige arbejdsprocesser omkring håndtering og installation af konventionelt stålarmeringsnet. Medarbejderne bliver ikke længere udsat for tunge løft, farlig transport og de fysisk belastende arbejdsprocesser samt al øvrig risici forbundet med stålarmeringsarbejde. Tid brugt på at klippe, bukke, bøje og udlægge armeringsnet spares væk og uden tunge og trælse løft, skabes der et godt grundlag for at rekruttere dygtige byggefolk med løftet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Garanteret korrekt placering

Ved anvendelse af traditionel stålarmering er der risiko for fejlplacering. Det kan have katastrofal indvirkning på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. DURUS® EasyFinish fordeles i hele betonmatricen iht. DS/EN 206 og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning. Det sikrer en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

En bæredygtigt løsning

DURUS® EasyFinish understøtter det bæredygtige byggeri og bidrager til den grønne omstilling. Sammenlignet med konventionel stålarmering reduceres CO2-udledningen mellem 60-90% i armeringsproduktion- og proces. Desuden bruges der færre miljøskadelige stoffer og energi i produktionen.

En udvidet EPD-analyse foretaget af COWI og tredjeparts-verificeret af Rambøll miljøvaredeklarerer DURUS® EasyFinish i den mest omfattende grad mulig, til fordel for udbud og byggerier med bæredygtighedscertificeringskrav som LEED og DGNB.

Kontakt os for at høre mere.

In-situ støbte eller præfabrikerede vægge.

Brug af polypropylenfiberforstærkning kan hjælpe dig med at reducere mængden af ​​stålarmering. Dobbeltarmeringen kan i mange tilfælde reduceres til en enkelt armeringsnet, samtidig med at man måske også fjerner alle vandrette stålstænger.

Kontakt os for at høre mere.