DURUS® EasyFinish konstruktionsfibre

Bedre arbejdsmiljø- og sikkerhed. Ingen rust. Bæredygtig og CO₂ -reducerende. Optimering af arbejdsprocesser og projektøkonomi.

PP Nordica Danmark 5 Produkter 5 DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish er vores seneste konstruktionsfibre, der er erstatning for armeringsstål i forskellige betonkonstruktioner.

DURUS® EasyFinish anvendes i stigende grad i bl.a. gulvkonstruktioner, stribefundamenter, punktfundamenter, overbeton og mange andre byggeapplikationer.

Ved at armere beton med DURUS® EasyFinish fibre opnås mange fordele:

  • Større bæredygtighed og CO2-reduktion
  • Nemmere håndtering
  • Optimeret arbejdsproces og projektøkonomi
  • Sikkerhed for armering i hele betonmatrixen
  • Ingen korrosion
  • Bedre arbejdsmiljø- og sikkerhed
  • Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

DURUS® EasyFinish anvendes til alskens byggeopgaver. Herunder industri- og lagerbyggeri, landbrugsbygninger, havne- og kystsikring, typehuse og udendørsarealer for at nævne nogle få.

Større bæredygtighed og CO2-reduktion

DURUS® EasyFinish udleder 60-90% mindre CO2 i armeringsproduktion og proces sammenlignet med konventionelt stålarmering. Det dokumenteres gennem den fyldestgørende EPD-analyse (miljøvaredeklaration), Cradle to Grave, som PP Nordica Group og producenten Adfil har fået udarbejdet af COWI som er verificeret af Rambøll. EPD-rapporten er offentligt tilgængelig og kan rekvireres ved henvendelse eller på EPD Danmarks hjemmeside.

Nemmere håndtering

DURUS® EasyFinish leveres med den forarmerede beton. Derved undgås håndtering og bearbejdning af armeringsstål samt oplagring på byggepladsen. Der er intet materialespild fra eksempelvis fraklip, og samtidig spares omkostningerne til evt. leje af løftemaskiner og lignende.

Optimeret arbejdsproces og projektøkonomi

De tidkrævende processer med håndtering, indbygning og bearbejdning af stålarmering forud for støbningen elimineres med DURUS® EasyFinish.

Ved at anvende færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish foregår armering og støbning i én og samme arbejdsproces, da fibrene blandes i  betonen på betonfabrikken og leveres og udlægges direkte fra betonbilen. Derved reduceres tidskrævende ressourcer til at klippe, bukke, opklodse og udlægge armeringsstål.

Sikkerhed for armering i hele betonmatrixen

Ved konventionel stålarmering er der risiko for at fejlplacering, hvilket kan have uoverskuelige konsekvenser for kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. Ved at armere med DURUS® EasyFinish, opnås der sikkerhed for korrekt armering, da DURUS-fibrene fordeles i hele betonmatricen hvilket resulterer i en tredimensionel armeringsløsning. Derved sikres armeringseffekten i hele konstruktionens tværsnit.

Ingen korrosion

DURUS® EasyFinish er ikke påvirket af fugt. Basismaterialet polypropylen ikke kan korrodere. Man undgår dermed afskallinger og revner som følge af udvidelsen af korroderet stålarmering samt uønskede rustskjolder i betonoverfladen. DURUS® EasyFinish er samtidigt resistent overfor alkalikisel-reaktionerne i betonen, og har derfor en levetid på over 100 år jf. ISO 13438.

Bedre arbejdsmiljø og sikkerhed

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish letter armeringsprocessen i forhold til konventionel stålarmering til glæde for medarbejdernes arbejdsglæde- og sikkerhed. Ved at eliminere behovet for belæssende tunge løft  opnås et bedre og mere skånsomt arbejdsmiljø. Arbejdssikkerheden øges, da der ikke længere er behov for farlig transport af armering med maskiner og kraner.

Kvalitetssikring leveres med betonfølgesedlen

Med DURUS® EasyFinish forarmeret beton minimeres KS-arbejdet, da dokumentationen for mængde og fibertype er angivet på betonfølgesedlen. Desuden kan PP Nordicas danske samarbejdspartner, ingeniørfirmaet PPCD, udarbejde projektets statiske beregninger og fornødne dokumentation til anvendelse i KS-dokumentationen.