TERRÆNDÆK

Durus® EasyFinish fibre kan anvendes i alle former for terrændæk og bundplader.

Terrændæk

DURUS® EasyFinish øger den færdige betons bæreevne og kan helt eller delvist erstatte armeringsnettet i terrændæk.

Med en 3-dimensionel matrix af fibre, har det færdige dæk samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

Anvendelsesområder

DURUS® EasyFinish kan anvendes til et bredt spænd af konstruktive formål og applikationer som i et terrændæk bolig- og etagebyggeri, landbrugsbyggeri, industribyggeri, detailbutikker, erhvervsbyggeri, landbrug, havne og kystsikring samt alle former for udendørs arealer.

Ved at anvende DURUS® EasyFinish i terrændæk frem for armeringsnet, kan der opnås en række fordele: 

Bedre arbejdsmiljø

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish eliminerer samtlige arbejdsprocesser omkring håndtering og installation af konventionelt stålarmeringsnet. Medarbejderne bliver ikke længere udsat for tunge løft, farlig transport og de fysisk belastende arbejdsprocesser samt al øvrig risici forbundet med stålarmeringsarbejde. Tid brugt på at klippe, bukke, bøje og udlægge armeringsnet spares væk og uden tunge og trælse løft, skabes der et godt grundlag for at rekruttere dygtige byggefolk med løftet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Garanteret korrekt placering

Ved anvendelse af traditionel stålarmering er der risiko for fejlplacering. Det kan have katastrofal indvirkning på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. DURUS® EasyFinish fordeles i hele betonmatricen iht. DS/EN 206 og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning. Det sikrer en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Nemmere håndtering

DURUS® EasyFinish skal ikke leveres, oplagres, sikres, eller koordineres af byggeledelsen. Den ankommer iblandet betonen uden krav om særbehandling, og det reducerer samtidigt materiale spild som fraklip af stål.

Ingen rust

DURUS® EasyFinish er ikke påvirket af fugt, da polypropylen ikke kan korrodere, og man undgår dermed afskallinger og revner som følge af udvidelsen af korroderet stålarmering samt uønskede rustskjolder i betonoverfladen.

Et bæredygtigt fundament

DURUS® EasyFinish understøtter det bæredygtige byggeri og bidrager til den grønne omstilling. Sammenlignet med konventionel stålarmering reduceres CO2-udledningen mellem 60-90% i armeringsproduktion- og proces. Desuden bruges der færre miljøskadelige stoffer og energi i produktionen.

En udvidet EPD-analyse foretaget af COWI og tredjeparts-verificeret af Rambøll miljøvaredeklarerer DURUS® EasyFinish i den mest mulige omfattende grad, til fordel for udbud og byggerier med bæredygtighedscertificeringskrav som LEED og DGNB. 

Ansvarsdækning igennem PPCD

Til udarbejdelse af beregninger og dokumentation anbefales vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. De er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner. Medlemskabet af foreningen for rådgivende ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager de sig gennem forsikring, rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271.

Ingen armeringsnet til montering af gulvvarmeslanger

Ved at armere terrændækket med DURUS® EasyFinish kan gulvarmeslangerne clipses direkte på isolereingen, og derved undgår man, at skylle håndtere og opklodse det tunge og uhåndterbare armeringsnet.

Ingen potentialudligning

Ved at armerer hele bygningen med DURUS® EasyFinish, helt uden armeringsstål kan man som regel helt undgå potentialudligning.

Kombinationsløsning

DURUS® EasyFinish kan også anvendes i kombination med armeringsstål, og derved opnå en række fordele, som reducering af den samlede stålmængde, og derved spare CO2.

Undgå plastiske svindrevner

Ved ydermere at tilføre betonen vores Crackstop® Ultra mikrofiber, forhindres et velkendt problem som plastiske svindrevner i overfladen af terrændækket.

Juttere/svuppere

PP Nordica har udviklet to produkter.
Juttere/svuppere, kan hjælpe med at udglatte evt. strittende fibre i betonoverfladen, for at opnå en glat jævn betonoverflade.

Tillægsarmering

PP Nordica anbefaler at der udføres tillægsarmering ved udadgående hjørner, udsparinger, søjler mv.