PUNKTFUNDAMENTER

DURUS® EasyFinish fibre kan helt eller delvist fjerne de dyre og uhåndterbare armeringskurve i punktfundamenter.

Punktfundamenter

For in-situ støbte punktfundamenter vil beton armeret med DURUS® EasyFinish helt eller delvist erstatte armeringskurvene i punktfundmenter og lette arbejdsprocessen væsentlig, da betonen er armeret når den ankommer til byggepladsen. Derved opnår betonen en 3-dimensionel matrix af fibre, som giver fundamentet samme styrke som traditionelt stålarmeret beton. 

Punktfundamenter kan armeres med DURUS® EasyFinish og kan anvendes i mange forskellige byggeapplikationer, som i bolig- og etagebyggeri, landbrugsbyggeri, industribyggeri, detailbutikker m.fl. 

Bedre arbejdsmiljø

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish eliminerer de besværlige arbejdsprocesser omkring håndtering og installation af stålarmeringskurvene. Medarbejderne bliver ikke længere udsat for tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, farlige løft og løftegrej og alle de fysisk belastende arbejdsprocesser og risici der er forbundet med stålarmeringsarbejde.

Garanteret korrekt placering

Ved anvendelse af traditionel stålarmering er der risiko for fejlplacering. Det kan have katastrofal indvirkning på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. DURUS® EasyFinish fordeles i hele betonmatricen iht. DS/EN 206 og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning. Det sikrer en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Nemmere håndtering

DURUS® EasyFinish skal ikke leveres, oplagres, sikres, eller koordineres af byggeledelsen. Den ankommer i blandet beton uden krav om særbehandling, og det reducerer samtidigt materiale spild som fraklip af stål. 

Tidsbesparende – Bedre økonomi

Når fundamenterne armeres med DURUS® EasyFinish, spares omkostninger på dyre uhåndterbare armeringskurve, der samtidig er mere CO2 tungt end DURUS® EasyFinish, og samtidig spares tiden på montering af kurvene. Alt sammen en økonomisk gevinst for det samlede byggebudget. 

Ingen potentialudligning

Ved at armerer hele bygningen med DURUS® EasyFinish, helt uden armeringsstål, kan man som regel helt undgå potentialudligning. 

Ansvarsdækning igennem PPCD

Til udarbejdelse af beregninger og dokumentation anbefales vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. De er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner. Medlemskabet af foreningen for rådgivende ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager de sig gennem forsikring rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271. 

Kontakt os for at høre mere.