Prefabricerade tillämpningar

Med våra fiberlösningar kan många arbetsresurser sparas i produktionen, samtidigt som koldioxidutsläppen minskas avsevärt.

PP Nordica Danmark 5 Typer av byggnader 5 Prefabricerade produkter

Prefabricerade tillämpningar

DURUS EasyFinish används vid prefabricering för:

  • Byggnadshölje för sandwichpaneler
  • septiktankar
  • Andra tankar
  • Element i bakre väggen
  • L element
  • Rör av betong
  • Betongplattor och däck
  • Prefabricerade golv/däck för tekniska centra
  • Prefabricerade socklar för toaletter
  • Avfallsaxlar

Kontakta oss för att få veta mer.