Włókna konstrukcyjne DURUS® EasyFinish

Lepsze bezpieczeństwo i higiena pracy. Brak rdzy. Zrównoważony rozwój i redukcja emisji CO₂. Optymalizacja procesów roboczych i ekonomika projektu.

PP Nordica Dania 5 Produkty i usługi 5 DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish

DURUS® EasyFinish to nasze najnowsze włókno strukturalne, które zastępuje stal zbrojeniową w różnych konstrukcjach betonowych.

DURUS® EasyFinish jest coraz częściej stosowany w konstrukcjach podłogowych, fundamentach listwowych, fundamentach punktowych, nadbetonach i wielu innych zastosowaniach budowlanych.

Zbrojenie betonu włóknami DURUS® EasyFinish oferuje wiele korzyści:

  • Zwiększony zrównoważony rozwój iredukcja emisji CO2
  • Łatwiejsza obsługa
  • Zoptymalizowany przepływ pracy i ekonomika projektu
  • Bezpieczeństwo zbrojenia w całej matrycy betonowej
  • Brak korozji
  • Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Gwarancja jakości jest dostarczana wraz z dokumentem dostawy betonu

DURUS® EasyFinish jest stosowany do wszelkiego rodzaju zadań budowlanych. Obejmują one między innymi budownictwo przemysłowe i magazynowe, budynki rolnicze, ochronę portów i wybrzeży, typowe domy i obszary zewnętrzne.

Zwiększony zrównoważony rozwój iredukcja emisji CO2

DURUS® EasyFinish emituje 60-90% mniejCO2 podczas produkcji i procesu zbrojenia w porównaniu do konwencjonalnego zbrojenia stalowego. Jest to udokumentowane poprzez kompleksową analizę EPD (Environmental Product Declaration), Cradle to Grave, którą PP Nordica Group i producent Adfil przygotowali przez COWI i zweryfikowali przez Rambøll. Raport EPD jest publicznie dostępny i można go uzyskać na żądanie lub na stronie internetowej EPD Denmark.

Łatwiejsza obsługa

DURUS® EasyFinish jest dostarczany wraz ze wstępnie zbrojonym betonem. Pozwala to uniknąć przenoszenia i przetwarzania stali zbrojeniowej oraz przechowywania jej na placu budowy. Nie ma odpadów materiałowych, na przykład ścinków, a jednocześnie oszczędza się koszty wynajmu maszyn podnoszących itp.

Zoptymalizowany przepływ pracy i ekonomika projektu

DURUS® EasyFinish eliminuje czasochłonne procesy obsługi, łączenia i obróbki zbrojenia stalowego przed odlewaniem.

Dzięki zastosowaniu wstępnie zbrojonego betonu z DURUS® EasyFinish, zbrojenie i odlewanie są wykonywane w jednym i tym samym procesie roboczym, ponieważ włókna są mieszane z betonem w wytwórni betonu i dostarczane i układane bezpośrednio z betonowozu. Zmniejsza to czasochłonne zasoby potrzebne do cięcia, gięcia, blokowania i układania stali zbrojeniowej.

Bezpieczeństwo zbrojenia w całej matrycy betonowej

W przypadku konwencjonalnego zbrojenia stalowego istnieje ryzyko niewłaściwego rozmieszczenia, co może mieć nieobliczalne konsekwencje dla jakości konstrukcji prefabrykowanej. Zbrojenie za pomocą DURUS® EasyFinish zapewnia prawidłowe zbrojenie, ponieważ włókna DURUS są rozmieszczone w całej matrycy betonowej, co skutkuje trójwymiarowym rozwiązaniem zbrojenia. Zapewnia to efekt zbrojenia w całym przekroju konstrukcji.

Brak korozji

Na powłokę DURUS® EasyFinish nie ma wpływu wilgoć. Materiał bazowy - polipropylen - nie ulega korozji. Pozwala to uniknąć odprysków i pęknięć spowodowanych rozszerzaniem się skorodowanego zbrojenia stalowego i niepożądanych osłon rdzy na powierzchni betonu. DURUS® EasyFinish jest również odporny na reakcje alkaliów z krzemionką w betonie i dlatego ma żywotność ponad 100 lat, por. ISO 13438.

Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy

Wstępnie zbrojony beton z DURUS® EasyFinish ułatwia proces zbrojenia w porównaniu do konwencjonalnego zbrojenia stalowego, z korzyścią dla zadowolenia i bezpieczeństwa pracowników. Eliminując potrzebę podnoszenia ciężkich przedmiotów, uzyskuje się lepsze i łagodniejsze środowisko pracy. Bezpieczeństwo pracy wzrasta, ponieważ nie ma już potrzeby niebezpiecznego transportu zbrojenia za pomocą maszyn i dźwigów.

Gwarancja jakości jest dostarczana wraz z dokumentem dostawy betonu

Dzięki betonowi wstępnie zbrojonemu DURUS® EasyFinish prace związane z kontrolą jakości są zminimalizowane, ponieważ dokumentacja dotycząca ilości i rodzaju włókien jest podana w dowodzie dostawy betonu. Ponadto duński partner PP Nordica, firma inżynieryjna PPCD, może przygotować obliczenia statyczne projektu i niezbędną dokumentację do wykorzystania w dokumentacji kontroli jakości.