BJÆLKER

Fundamentsbjælker, overliggere og bjælker.

Ved brug af DURUS® EasyFinish polypropylen fiberarmering kan mængden af ​​længdearmeringen reduceres og fjernes dér hvor det ikke har en statisk indvirkning. Derudover kan bøjlerne og enten reduceres eller fjernes fuldstændigt.

Kontakt vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. PPCD er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner.

Medlemskabet af Foreningen for Rådgivende Ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager PPCD sig gennem forsikring rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271.

Kontakt os for at høre mere.