RANDFUNDAMENTER

DURUS® EasyFinish fibre kan helt eller delvist fjerne den dyre og uhåndterbare stangarmering i randfundamenter, som sikre korrekt placering, og derved fjerner de tunge og trælse løft.

Stribefundamenter

For in-situ støbte stribefundamenter vil beton armeret med DURUS® EasyFinish helt eller delvist erstatte armeringsjernene i fundamenter og lette arbejdsprocessen væsentligt.

Da betonen er armeret når den ankommer til byggepladsen, opnår betonkonstruktionen en 3-dimensionel matrix af fibre, som giver fundamentet samme styrke som traditionelt stålarmeret beton.

DURUS® EasyFinish kan anvendes i former for byggerier, hvor der udføres randfundamenter, så som i bolig- og etagebyggeri, landbrugsbyggeri, industribyggeri, detailbutikker m.fl.

Tidsbesparende – Bedre økonomi

Når fundamenterne armeres med DURUS® EasyFinish, spares tid på bearbejdelse, tildannelse og placering af stangstål. Betonkanonen skal kun aflæsse én gang i fundamentsrenden, da armeringen er iblandet i beton. Alt sammen bidrager til en økonomisk gevinst for det samlede byggebudget.

Bedre arbejdsmiljø

Færdigarmeret beton med DURUS® EasyFinish eliminerer de besværlige arbejdsprocesser omkring håndtering og installation stålarmeringsstålet. Medarbejderne bliver ikke længere udsat for tunge løft, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, farlige løft og løftegrej og alle de fysisk belastende arbejdsprocesser og risici der er forbundet med stålarmeringsarbejde.

Tid brugt på at klippe, bukke, bøje og montere armering spares væk og uden tunge og trælse løft, skabes der et godt grundlag for at rekruttere dygtige byggefolk med løftet om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Garanteret korrekt placering

Ved anvendelse af traditionel stålarmering er der risiko for fejlplacering. Det kan have katastrofal indvirkning på kvaliteten af den færdigstøbte konstruktion. DURUS® EasyFinish fordeles i hele betonmatricen iht. DS/EN 206 og udgør dermed en tredimensionel armeringsløsning. Det sikrer en armeringseffekt i hele konstruktionens tværsnit.

Nemmere håndtering

DURUS® EasyFinish skal ikke leveres, oplagres, sikres eller koordineres af byggeledelsen. Den ankommer iblandet betonen uden krav om særbehandling, og det reducerer samtidigt materialespild som fraklip af stål. 

Ingen potentialudligning

Ved at armerer hele bygningen med DURUS® EasyFinish, helt uden armeringsstål, kan man helt undgå potentialudligning. 

Rådgiveransvarsdækning gennem PPCD

Til udarbejdelse af beregninger og dokumentation anbefales vores samarbejdspartner ingeniørhuset PPCD. PPCD er specialister i statiske beregninger af polypropylen fiberarmerede betonkonstruktioner. Medlemskabet af Foreningen for Rådgivende Ingeniører er garant for en uvildig rådgivning og overholdelse af etiske retningslinjer for god rådgiverskik. Desuden påtager PPCD sig gennem forsikring rådgiveransvaret for udarbejdelsen af den fornødne A Konstruktionsdokumentation og B Projekt-dokumentation iht. SBI-anvisning 271.

Kontakt os for at høre mere.