Broer og anlæg

Spar mange arbejdsressourcer ved at udskifte armeringsstålet med vore fiberløsninger.

PP Nordica Danmark 5 Bygningstyper 5 Broer og anlæg

Broer og anlæg

I broer og anlæg anvendes fibrene til:

  • Påstøbninger til dæklag på broer
  • Vindmøllefundamenter
  • In situstøbte trafikværn
  • Cykelstier / veje
  • Bygværker
  • Bundplader til vejafløbsbrønde
  • In-situ støbt sikring af vejskråninger
  • Reparation af kanter

Kontakt os for at høre mere.