PP Nordica Denmark 5 Bygningstyper 5 Broer og anlæg

BROER OG ANLÆG

I broer og anlæg anvendes fibrene til:

  • Påstøbninger til dæklag på broer
  • Vindmøllefundamenter
  • In situstøbte trafikværn
  • Cykelstier / veje
  • Bygværker
  • Bundplader til vejafløbsbrønde
  • In-situ støbt sikring af vejskråninger

Kontakt os for at høre mere.